Twoja karta może zostać tymczasowo zablokowana lub zastrzeżona (nie będzie możliwe jej użycie) w sytuacjach, gdy Fincard ma uzasadnione przesłanki do podejrzenia, że:
  • Karta została wykorzystana przez osobę nieuprawnioną,
  • Doszło do użycia karty w sposób sprzeczny z prawem,
  • Klient świadomie przyczynił się do wykonania nieautoryzowanej transakcji.
Fincard ma również prawo do zablokowania lub zastrzeżenia karty w innych okolicznościach określonych w przepisach, na przykład przy przekroczeniu limitu kredytowego lub opóźnieniu w spłacie zadłużenia przez Klienta. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o zablokowaniu karty oraz o przyczynach tej decyzji. Twoja wirtualna karta kredytowa zostanie odblokowana, gdy tylko znikną przyczyny jej tymczasowego zablokowania. Poinformujemy Cię o możliwości ponownego korzystania z karty, gdy sytuacja się wyklaruje.

Powiązane pytania

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon