Procedura zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

 

W przypadku wykrycia potencjalnych naruszeń przepisów prawa pracownicy Fincard Sp. z o. o., a także inne osoby wykonujące czynności na rzecz spółek są uprawnieni do dokonywania zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Zgłoszenia mogą być według wyboru imienne lub anonimowe.

Zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów AML w Fincard Sp. z o. o. należy dokonać na adres e-mail: 
W przypadku, gdy naruszenie dotyczy Członka Zarządu Fincard Sp. z o o., zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: 
W przypadku, gdy naruszenie dotyczy pracownika Fincard Sp. z o. o. odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności spółki i jej pracowników z przepisami AML, tzw. „MLRO” (ang. money laundering reporting oficer), zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon