Czy spłaty limitu i kosztów muszę dokonać na koniec okresu rozliczeniowego?

  Nasza karta kredytowa jest zaprojektowana tak, aby odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, wymagana będzie od Ciebie jedynie spłata minimalnej wymaganej kwoty do zapłaty, bez konieczności pokrywania całości wykorzystanego limitu kredytowego już po 30 dniach. Masz możliwość spłaty części lub całości swojego limitu kredytowego w dowolnym czasie trwania umowy, jednakże spłata ta powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Możesz również korzystać z limitu kredytowego w każdym momencie, opłacając tylko minimalną miesięczną kwotę.

Powiązane pytania

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon