Główne zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Halvo, jako odpowiedzialna platforma pożyczkowa, działa i ułatwia udzielanie pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów przez cały okres obowiązywania umowy. 1. Cel pożyczki. Halvo organizuje pożyczki krótkoterminowe do kwoty 10 000 zł z okresem spłaty do jednego miesiąca. Pożyczka ta jest udzielana przez pożyczkodawcę powiązanego z Halvo w celu pomocy w sfinansowaniu nieplanowanego zakupu lub rozwiązaniu krótkoterminowego problemu finansowego i nie jest uważana za źródło dodatkowego dochodu. W Halvo zalecamy, aby pożyczkobiorcy zaciągali pożyczki wyłącznie na kwotę, której potrzebują w danym momencie i którą mogą spłacić w wybranym przez siebie okresie pożyczki. 2. Koszty kredytu. Wszystkie koszty związane z pożyczką są wymienione w umowie pożyczki i planie spłaty. Halvo oraz współpracujący z Halvo pożyczkodawcy nie pobierają żadnych innych opłat, które nie są określone w umowie kredytowej i planie spłat. 3. Prawo do odstąpienia od umowy i wcześniejszej spłaty pożyczki. Halvo rekomenduje jak najszybszą spłatę kredytu, aby obniżyć koszty związane z korzystaniem z kredytu. Kredytobiorca może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Kredytu za pisemnym powiadomieniem współpracującego pożyczkodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia lub od dnia otrzymania warunków Umowy Kredytu. Z kredytem internetowym. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości kredytu po opłaceniu odsetek za faktyczny okres kredytowania oraz prowizji za udzielenie kredytu. 4. Naruszenie warunków spłaty kredytu i związane z tym konsekwencje. Na żądanie pożyczkobiorcy platforma kredytowa Halvo może przekazać pożyczkobiorcy sugestie dotyczące rozwiązania problemu. W przypadku niespłacenia pożyczki pożyczkodawcy Halvo dołożą wszelkich starań, aby skontaktować się z pożyczkobiorcą, aby powiadomić go o niewykonaniu zobowiązania i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może zatrudnić osobę trzecią do pobrania opłat, a pożyczkodawca pokryje koszty. Niniejsze Zasady Odpowiedzialnego Kredytowania zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich uważać za tłumaczenie jakiegokolwiek oficjalnego oświadczenia lub innego dokumentu. Platforma kredytowa Halvo zachęca do rozważenia możliwości spłaty i odpowiedzialnego zaciągania pożyczek.

Powiązane pytania

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon