Czy karta kredytowa jest kredytem?

Od lat trwa spór dotyczący natury karty kredytowej – czy jest to faktycznie produkt kredytowy, czy może raczej instrument płatniczy? Rozstrzygnięcie tej kwestii ma ogromne znaczenie dla świadomego i odpowiedzialnego korzystania z tego popularnego narzędzia finansowego. W końcu od zrozumienia, czym tak naprawdę jest karta kredytowa online, zależy nasze podejście do zarządzania nią i regulowania zobowiązań. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej w eksperckim świetle.

Czy karta kredytowa jest produktem kredytowym?

Mówiąc wprost – karta kredytowa jest uważana za pełnoprawny produkt kredytowy. Wynika to z jej podstawowej zasady działania, która polega na przyznaniu przez bank lub inną instytucję finansową określonego limitu kredytowego. Jest to swego rodzaju pożyczka na przyszłe zakupy i płatności, którą będziemy musieli spłacić w całości lub części.

Co istotne, w przeciwieństwie do tradycyjnych kredytów gotówkowych, linia kredytowa na karcie ma charakter odnawialny. Oznacza to, że wraz ze spłatą wykorzystanego zadłużenia odzyskujemy dostęp do pełnego limitu i możemy go ponownie zaczerpnąć na następne zakupy.

Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak przy każdym innym kredycie, za korzystanie z linii kredytowej na karcie jesteśmy zobowiązani do uiszczania okresowych spłat wraz z naliczanymi odsetkami. Wysokość tych odsetek i związanych prowizji określana jest w umowie przez wydawcę karty.

Czy karta kredytowa jest kredytem?

Karta kredytowa z całą pewnością stanowi jeden z rodzajów kredytów konsumenckich. Jest to kredyt rewolwingowy, czyli taki, którego wartość cyklicznie obraca się wraz ze spłatami i ponownym wykorzystaniem limitu. W przeciwieństwie do np. kredytu ratalnego, karta nie ma z góry ustalonego harmonogramu spłat – tę kwestię regulujemy sami w każdym miesiącu.

Oczywiście, korzystanie z karty kredytowej może, ale nie musi wiązać się z faktycznym zadłużeniem po naszej stronie. Wszystko zależy od tego, czy terminowo i w pełni spłacamy wykorzystaną kwotę limitu czy też pozwalamy na narastanie salda zadłużenia wraz z odsetkami. Właśnie ta druga sytuacja czyni z karty typowy produkt kredytowy.

Czy karta kredytowa wpływa na zdolność kredytową?

Posiadanie karty kredytowej zdecydowanie ma znaczący wpływ na naszą zdolność kredytową, czyli możliwości otrzymania kredytu w banku lub innej instytucji finansowej. Dzieje się tak z dwóch głównych powodów:

  1. Analiza wykorzystania przyznanego limitu: kiedy ubiegamy się o jakąkolwiek pożyczkę czy kredyt, bank dokładnie analizuje nasze aktualne zadłużenie. Sprawdza m.in. jak zarządzamy limitem na kartach kredytowych – czy nie jest on na granicy wyczerpania. Zbyt wysoki poziom wykorzystania linii kredytowej odbija się negatywnie na naszej zdolności do obsługi kolejnego zobowiązania.
  2. Historia spłat na karcie: równie ważnym czynnikiem branym pod uwagę jest nasza historia spłat na karcie kredytowej. Wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości czy zaległości bardzo obniżają wiarygodność kredytową w oczach banków. Karta to swojego rodzaju poligon do budowania dobrej lub złej reputacji pożyczkowej.

Dla osób rozpoczynających edukację finansową i pierwszy raz ubiegających się o większy kredyt, odpowiednie zarządzanie kartą kredytową może mieć kluczowe znaczenie. Dobrze więc zadbać o bezproblemową historię spłat, umiarkowane zadłużenie na karcie oraz zasięgnąć porady ekspertów.

Czy karta kredytowa buduje historię kredytową?

Posiadanie i odpowiednie użytkowanie karty kredytowej pozwala na skuteczne budowanie własnej historii kredytowej. Jest to niezwykle ważny aspekt dla osób nieposiadających jeszcze żadnych wcześniejszych zobowiązań finansowanych kredytowych. Sam fakt uzyskania karty kredytowej oraz późniejsze regularne i terminowe spłaty zadłużenia na niej, są rejestrowane w bazach kredytowych takich jak BIK czy BIG. Tworzy się w ten sposób pozytywny scoring, będący solidną rekomendacją dla banków podczas kolejnych starań o kredyt.

Co więcej, termin posiadania karty i jej ewentualna długoletnia obsługa również wpływa pozytywnie na budowanie tego scoringu. Im bardziej jesteśmy doświadczeni w rozważnym korzystaniu z karty, tym większy kapitał zaufania zyskujemy w branży finansowej. Pamiętajmy jednak, że z drugiej strony niezgodne z umową użytkowanie karty kredytowej może skutkować opóźnieniami w spłatach, naliczaniem kar, a w najgorszym wypadku nawet wpisem do rejestrów dłużników. Wówczas nasza historia kredytowa bardzo mocno ucierpi, utrudniając dostęp do korzystnych ofert w przyszłości.

NOWY KLIENT
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Kartę Kredytową
KLIENT POWRACAJĄCY
Klient, który zawarł już kiedyś z Fincard Umowę o Kartę Kredytową

Wybierz kwotę:

1000
5000
Minimalna kwota do zapłaty:
Stanowi 5% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 5% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Złóż wniosek
Pierwszy okres rozliczeniowy do

Opcje spłaty: Spłata w całości: lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał): lub Minimalna kwota do zapłaty
RRSO:
%
check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon